• 0,00 zł

ZWROTY, POMYŁKI I REKLAMACJE

3. Nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

4. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:


1)  datę sprzedaży;
2)  nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowią-cy rozwinięcie tej nazwy;
3)  termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4)  wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość
podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5)  zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności
z tytułu sprzedaży;
6)  dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7)  protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Pomyłki :

5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie
w odrębnej ewidencji:
1)  błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
2)  krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.